Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting
21 maart 2017

Vewin blij: Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

​​De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard door middel van een hamerslag van de voorzitter van de Eerste Kamer. Eind februari stemde de Tweede Kamer al in met de afschaffing van precariobelasting. Het wetsvoorstel zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Oorspronkelijk was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken van plan om gemeenten die precario heffen een overgangstermijn toe te staan van tien jaar, maar de Tweede Kamer heeft deze periode verkort tot vijf jaar. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd hebben Netbeheer Nederland en Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie.

Het is goed dat er nu definitief een einde aan deze ondoorzichtige en ongewenste belasting komt.
Drinkwater is een eerste levensbehoefte, die wat Vewin betreft niet extra belast hoort te worden. Hans de Groene, directeur Vewin: “Deze belasting op leidingen was de drinkwaterbedrijven al jaren een doorn in het oog omdat zij deze moeten doorberekenen aan hun klanten, wat leidt tot vaak forse verhoging van de drinkwaterfactuur. Hierdoor is precariobelasting indirect en ondoorzichtig. Bovendien was het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft in hoog tempo groter geworden.”

Tags by dit artikel
Delen via: