Vewin vraagt met ansichtkaartactie extra inzet voor de toekomst van ons drinkwater bij opstellers Regeerakkoord
11 oktober 2021

Vewin vraagt met ansichtkaartactie extra inzet voor de toekomst van ons drinkwater bij opstellers Regeerakkoord

​Vewin heeft vandaag met een ansichtkaart de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en CU gevraagd om extra actie voor de toekomst van ons drinkwater. Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. Dat komt omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen —grond- en oppervlaktewater —onder toenemende druk staan. Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Deze wateropgaven vragen politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Daar is extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet.

Brief aan informateur met concrete voorstellen voor waterparagraaf in Regeerakkoord

Eerder dit jaar stuurde Vewin al een brief aan de vorige informateur Mariëtte Hamer met een aantal concrete voorstellen voor een 'waterparagraaf' in het Regeerakkoord. Dit tegen de achtergrond van de vele uitdagingen waar drinkwaterbedrijven mee te maken hebben. Zo loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Vewin pleit daarom voor een watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven en investeringen. De drinkwaterbedrijven vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren.

Lees via deze link de volledige tekst van onze oproep aan het nieuwe kabinet: Oproep aan het nieuwe kabinet - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: