Zomereditie Waterspiegel: leven in de delta, gewasbeschermingsmiddelen en waterschappen
Terug 1 juli 2019

Zomereditie Waterspiegel: leven in de delta, gewasbeschermingsmiddelen en waterschappen

Het zomernummer van de Waterspiegel is uit. In dit nummer onder meer de visie van Deltacommissaris Peter Glas op onze delta, verschillende reacties op de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en aandacht voor de waterschappen in het drieluik verkiezingen. Ook blikt scheidend directeur van WML Ria Doedel vooruit en terug op ruim twaalf jaar WML.

Leven in de delta

Begin dit jaar is Peter Glas begonnen als Deltacommissaris. In een uitgebreid interview geeft Glas aan wat zijn prioriteiten zijn in het Deltaprogramma voor de komende jaren, spreekt hij over de samenwerking met de drinkwaterbedrijven en noemt hij de lessons learned van de droogte van vorig jaar. Over de drinkwatersector zegt hij onder meer: 'De drinkwatersector is maatschappelijk-economisch een belangrijke speler in het totaal van het beheer en het gebruik van onze strategische watervoorraad.'

Toekomstvisie gewasbescherming 2030

De Toekomstvisie gewasbescherming, die minister Schouten van LNV onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, belooft dat in 2030 de land- en tuinbouw in Nederland bestaat uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Vewin was, met andere stakeholders betrokken bij het opstellen van de visie en staat achter deze doelen en pleit ervoor zo spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om bestaande doelstellingen voor beperking van emissies van deze middelen naar het milieu te halen. Waterspiegel vroeg ook reacties op de visie van Piet Bonekamp (Artemis), Luuk van Duijn (Ctgb), Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu) en Maritza van Assen (Nefyto).

Waterschappen

In deel twee van het drieluik over verkiezingen die dit voorjaar plaatsvonden aandacht voor de waterschappen. Drie directeuren van drinkwaterbedrijven, Ria Doedel (WML), Leo Hendriks (WMD) en Annette Ottolini (Evides Waterbedrijf) vertellen over het belang van de waterschappen voor de drinkwatersector. 'Hoewel WMD haar drinkwater voor 100% uit grondwater maakt, zijn wij indirect wel afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlaktewater. En omdat de waterschappen lozingsvergunningen afgeven aan industrie en landbouw, is daar een belangrijk raakvlak.', aldus Hendriks.

Vertrek Ria Doedel

Ria Doedel verlaat op 1 juli WML. Zij is trots op de passie waarmee de medewerkers van WML hun werk doen en dat steekt ze niet onder stoelen of banken: 'De bevlogenheid waarmee de mensen in de drinkwatersector met hun vak bezig zijn, dat 'blauwe hart', vind ik echt bijzonder, dat kom je niet vaak tegen.' Doedel vertelt in dit afscheidsinterview verder onder meer hoe de pyrazoolcrisis bij WML zorgde voor een nieuw tijdperk, over opkomende stoffen en ketensamenwerking.

Lees Waterspiegel nummer 3 juni 2019

Tags by dit artikel
Delen via: