Zorgen kwaliteit en beschikbaarheid drinkwaterbronnen steeds groter
22 maart 2022

Zorgen kwaliteit en beschikbaarheid drinkwaterbronnen steeds groter

​De beschikbaarheid van voldoende en goed zoetwater voor de bereiding van drinkwater leidt tot steeds grotere zorgen bij de drinkwatersector. Die conclusie verbindt Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, aan het rapport ‘Drinkwaterstatistieken 2022, van bron tot kraan’ dat zij vandaag op Wereldwaterdag publiceert. De beschikbaarheid van zoetwater voor de productie van drinkwater wordt kleiner. Daarnaast is de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater voor drinkwater op veel plekken te vaak onvoldoende.

Knelpunten in hoeveelheid en kwaliteit

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door te snelle waterafvoer, droogte en verzilting. Maar ook de vraag naar water neemt toe door een groeiende economie en bevolking. Het realiseren van de grote woningbouwopgave vraagt dat de beschikbaarheid van tijdig voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor al deze nieuwe woningen wordt gegarandeerd. Daarbij is ook van belang dat de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens.

Uit de drinkwaterstatistieken blijkt dat bijna een kwart van de waterwinningen voor de productie van drinkwater knelpunten heeft rondom de hoeveelheid water die kan worden benut (zie kaart). Oorzaken zijn beperkingen vanwege natuur, (dreigende) verdroging, zilt grondwater of bodemverontreiniging. Bij oppervlaktewaterwinningen speelt de sterk wisselende hoeveelheid water in rivieren een rol.
Daarnaast worden meer (potentiële) probleemstoffen gevonden in ruim van de helft van de waterwinpunten. Om kwalitatief goed drinkwater te kunnen blijven leveren moet daarom steeds meer gezuiverd worden.

Anders kijken naar water

Peter van der Velden, voorzitter Vewin: ‘Water moet het uitgangspunt worden bij beslissingen in de ruimtelijke ordening, zowel boven als onder de grond. We moeten in Nederland radicaal anders naar water gaan kijken. We moeten water beter vasthouden en voldoende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aanwijzen. De bronnen hebben betere bescherming nodig want wat er niet in komt, hoeven de drinkwaterbedrijven er ook niet uit te halen.’

Hoge waardering voor service en kwaliteit

De belangrijkste doelstelling van de drinkwaterbedrijven is het 24/7 leveren van schoon en veilig drinkwater. Vanuit de drinkwaterstatistieken blijkt dat een klant in Nederland bijna onafgebroken over drinkwater beschikt van hoge kwaliteit. Gedurende een jaar is de drinkwaterlevering 18:19 minuten onderbroken, waarvan 8:46 door storingen en de rest door gepland onderhoud. Uit metingen van de waterkwaliteitsindex blijkt dat het drinkwater bijna een optimale kwaliteit heeft. De service van drinkwaterbedrijven krijgt een 8,1 en de kwaliteit van het drinkwater krijgt een 8,7 van de klant (2019).

Statistisch overzicht

‘Drinkwaterstatistieken 2022, van bron tot kraan’ is een up-to-date en uitgebreid statistisch overzicht van de Nederlandse drinkwatersector. Het rapport bevat naast gegevens van de drinkwaterbedrijven informatie uit externe onderzoeken, zoals over de kwaliteit van de drinkwaterbronnen, over de bodem, natuur en ondergrond en over de teruggelopen waterbeschikbaarheid in relatie tot klimaatverandering.


Bekijk de complete Drinkwaterstatistieken 2022 op de website van Vewin

Delen via: