Publicaties

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Waterspiegels

Waterspiegel nr. 1 - 2024

In deze editie:

Vewin heeft een nieuwe editie van de Waterspiegel gepubliceerd. In dit nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: een kennismakingsinterview met de nieuwe Vewin-voorzitter Pieter Litjens, inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar van de ILT over de signaalrapportage drinkwater en Hester Somsen van NCTV blikt terug op een landelijke cyberoefening. Kandidaat-leden voor het Europees Parlement, dat in juni gekozen wordt, lichten hun speerpunten voor water toe.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 4 - 2023

In deze editie:

De laatste Waterspiegel van dit jaar toont op de cover Vewin-voorzitter Peter van der Velden. Hij neemt na twee termijnen eind dit jaar afscheid als voorzitter van de vereniging. In een afscheidsinterview deelt hij zijn reflecties op de afgelopen jaren. Verder in dit nummer is er aandacht voor de opbrengsten van 25 jaar benchmark en verschillende visies op het Europese restrictievoorstel voor PFAS. Waternet en Oasen sluiten de serie af over de stand van zaken van de waterbeschikbaarheid bij alle tien de drinkwaterbedrijven.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 3 - 2023

In deze editie:

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 2 - 2023

In deze editie:

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland. Erik Liefting, adviseur stedelijk water geeft zijn visie op het beter vasthouden van water. Drinkwaterbedrijven PWN en WML lichten toe welke uitdagingen zij tegenkomen bij de beschikbaarheid van bronnen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelt dat Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 1 - 2023

In deze editie:

Het eerste nummer van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer allereerst aandacht voor de ruimtelijke puzzels in de provincies. Daarnaast wordt onder meer uitgebreid ingegaan op water beter vasthouden en de bodem in relatie tot grondwaterkwaliteit. In de serie over waterbeschikbaarheid en de knelpunten die drinkwaterbedrijven op dit punt tegenkomen deze keer de situatie bij Brabant Water en Waterbedrijf Groningen.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 4 - 2022

In deze editie:

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat. Hydroloog Niko Wanders zoomt in op water beter vasthouden in ons watersysteem. Daarnaast deskundigen van Dunea en Vitens die uitleggen hoe de drinkwatervoorziening in de knel komt en wat zij als oplossingen zien.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 3 - 2022

In deze editie:

In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN.

De ondergrond wordt niet vergeten in een artikel over hoe het boren naar geothermie en de drinkwatervoorziening wel of niet samen kunnen gaan.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 2 - 2022

In deze editie:

In deze vernieuwde editie staan de grote maatschappelijke transities centraal en de rol die de watertransitie daar in speelt. Het thema waterbeschikbaarheid kan niet ontbreken in dit nummer, want al vóór 2030 moeten vrijwel alle drinkwaterbedrijven hun productiecapaciteit vergroten waarvoor nieuwe bronnen, vergunningen en financieringsruimte voor drinkwaterbedrijven noodzakelijk zijn.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 6 - 2012

In deze editie:

Dijkgraaf Patrick Poelman: 'Voldoende zoet water raakt aan de kern van ons bestaan'

Jos Dekker (PWN): 'Ijsselmeer is onze nationale zoetwatervoorraad'

Gustaaf Borchardt ED DG Milieu: blauwdruk wijst weg naar schoner water

EP Gerben-Jan Gerbrandy (D66): 'Rycycling van grondstoffen essentieel voor EU landen

Gemeente Noordwijkerhout besteedt rioolbeheer uit aan Dunea

Professor Luuk rietveld, TU Delft: 'Integraler kijken naar waterketen'

Europees Parlement neemt resolties aan over gebruik schaliegas

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 5 - 2012

In deze editie:

Interview met Cees Veerman: ‘De Nederlandse drinkwatersector is klaar voor de toekomst’

Hoogleraar Marleen van Rijswick geeft haar visie op de Omgevingswet

Introductie waterwoordvoerders van de Tweede Kamer

TerrAgenda 2012: Wie stuurt op functiecombinaties bij bodemgebruik?

EU Parlementslid De Jong: ‘Drinkwater moet absoluut tot de diensten van algemeen belang blijven behoren.'

Microbioloog Mike Jetten ontving de NWO-Spinozapremie voor zijn werk aan bijzondere microben

IWA World Water Congress and Exhibition, Busan: Ontmoetingsplek en kennisdraaischijf voor de internationale waterwereld

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 4 - 2012

In deze editie:

Interview met Richard Seeber, voorzitter EU 'Intergroup on Water'

Nanotech: Interview met Dr. ir. Bas Hofs, Scientific Researcher Water Treatment bij KWR

Tweegesprek Vewin-Natuurmonumenten: ‘Zonder water geen natuur, en vice versa’

Prinsjesdag 2012: Standpunten Vewin per ministerie

Brussel - Horizon 2020: EU zet sterk in op innovatie en wetenschap

Interview met Henk Klein, directeur van Netwerkorganisatie GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)

Samenwerken in de regio: ‘Het kan echt beter én goedkoper’

Haast is geboden; de watercrisis groeit: ‘Nederland voorop bij aanpak mondiale waterproblemen’

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 3 - 2012

In deze editie:

Interview met Stientje van Veldhoven (D66) over transitie in de landbouw

Water en de Olympische Spelen: 'het beste water komt gewoon uit de kraan.'

Prof. dr. ir. Rotmans over een duurzame water-economie: 'Duurzaam moet.'

Interview met Water van der Meer, nieuwe directeur Oasen: 'Innovatie gaat om betere interactie met de klant.'

Parlementair werkbezoek aan productieloicatie van Dunea: 'Het Binnenhof ligt aan de Maas.'

Samenwerken in de regio Drenthe: 'Waar een wil is , is een weg'

Overige onderwerpen: Nanotechnologie | Benchmarking | Schaliegas

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 2 - 2012

In deze editie:

Interview met Richard de Mos, PVV: 'Meer aandacht voor verzilting en benutten zoetwater'PBL over duurzame gewasbescherming: 'Inzetten op minder milieubelastende middelen en naleving van de voorschriften.'Namens Vewin en de drinkwaterbedrijven bezoekt het ministerie van  I&M waterbedrijf PWN. I&M: 'Dit draagt bij aan onze kennis'Paul Rosenmöller over een gezonde leefstijl en het convenant Gezond GewichtFloriade 2012: WML vertelt 'the story of water' in het waterpaviljoenSamenwerken in de regio: PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen. Besparingen zijn al gerealiseerd.

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 1 - 2012

In deze editie:

Interview met Ben Knapen, staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking’: ‘Kennis en kunde van de waterbedrijven is onontbeerlijk’

Staatssecretaris Weekers (Financiën) neemt eerste exemplaar van Drinkwaterstatistieken 2012 in ontvangst.

Maritza van Assen, directeur Nefyto: ‘problemen gewasbescherming nu de wereld uit’

Samenwerken in de regio: Waterketen in Groningen is in beweging

Reader Bodem: Voor drinkwaterbedrijven is bodemgebruik een key issue

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 6 - 2011

In deze editie:

Waterwoordvoerders Tweede Kamer kijken terug en vooruit over water

Watersector adviseert over inrichting nieuwe inrichting omgevingsrecht

Nationaal milieubeleidsplan Caribisch Nederland op komst

De Vewin topics voor 2012 per stuurgroep

EU Blueprint krijgt steeds meer vorm en inhoud

WASTE over lokale finaciering van waterprojecten in ontwikkelingslanden

EU steun voor twaalf nieuwe waterprojecten

Landelijk poolingcontract voor nooddrinkwatermateriaal

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 5 - 2011

In deze editie:

Bezuinigen op natuur én water: geen ‘win win’, maar ‘dubbel-min’

Rik Grashoff, Tweedekamerlid Groen Links: ‘Combineer bescherming bij de bron met strenge handhaving’

Roelof Kruize, directeur Waternet, over de IWW: ‘Waterweek interessant voor professionals én Amsterdammers’

Staatssecretaris Weekers: ‘Voordeel lagere waterbelastingen doorgeven aan consument’

Samenwerken in de regio: Limburg op weg naar een integrale aanpak van de waterketen

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 4 - 2011

In deze editie:

Vewin-voorzitter Jan Hendrikx geeft stokje over aan Cees Veerman

Koos van Oord over de Topsector Water

VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas over durf en innovatie binnen de watersector

De gezamenlijke standpuntenvan Nederlandse drinkwatersector voor het volgend parlementaire jaar.

De positie van Vewin inzake de Beleidsbrief Geneesmiddelen 2011

Alle informatie over de laatste ontwikkelingen van ontziltingstechnieken.

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 3 - 2011

In deze editie:

Het derde nummer van Waterspiegel is helemaal gewijd aan de Drinkwaterwet. Binnen de nieuwe wet zijn verschillende thema’s te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid en innovatie. Waterspiegel vroeg een reactie aan elke directeur van een waterbedrijf reactie op een van deze thema’s. Verder wordt in dit nummer ingegaan op de rol van de drinkwatersector bij de totstandkoming van de nieuwe wet en de relatie met de Europese wet- en regelgeving.

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 2 - 2011

In deze editie:

Interview met Pvda-woordvoerder Lutz Jacobi: 'Ik mis een integrala benadering van de waterproblematiek.'

Minister Verhage over de Topsector Water: 'De Nederlandse watersector is van wereldklasse.'

'Onderzoek Watergebruik Thuis geeft richting aan veranderingen', aldus Wolter Odding, directielid Vitens.

Interview met Matien den Blanken, directeur PWN over drinkwaterleidingen in dijken.

Groenblauwe diensten in de boerenpraktijk als resultaat van het Project 'Boeren als waterbeheerders'

Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen over ontpolderen ern verzilting: 'Eerst het zoet, dan het zout'

Brigitte van der Burg (VVD) gaat in op de precarioheffing door gemeenten: 'Ik heb het volste vertrouwen dat deze minister de zaak oppakt.

Hoogleraar Geohydrologie Theo Olshoorn licht duurzame inzet van brak grondwater toe.

Lees de hele waterspiegel

Waterspiegel nr. 1 - 2011

In deze editie:

Interview met Joop Atsma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu): ‘Europa is de norm, maar we lopen niet vóór de muziek uit’

Dijkgraaf Gert Verwolf over de relatie waterkwaliteit en -kwantiteit: ‘Wij willen liever geen groene soep meer’

Opslag van nucleair afval moet duurzamer; extra randvoorwaarden nodig voor implementatie richtlijn opslag nucleair afval

‘Laat veiligheids- en politieregio’s samenvallen’; schaalvergroting politieregio’s is risico voor crisiscommunicatie

Watersector op de kaart bij Innovatie Unie; van kostenpost naar profit centre

‘Europa verplicht ons om drinkwaterbronnen te beschermen’; initiatief Vewin voor doorpakken op dossier gewasbescherming

Weinig meerwaarde voor drinkwatersector bij concept-Bestuursakkoord Water; Rijksoverheid laat geld liggen bij efficiencyslag waterketen

‘Dwarsverbanden tussen topsector water en andere topgebieden’; op snijvlakken van sectoren ontstaan vaak innovatieve ideeën

Nano: Nano-windmolens werken beter op moleculaire dijk

Lees de hele waterspiegel