Publicaties

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Waterspiegels

Waterspiegel nr. 2 - 2023

In deze editie:

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland. Erik Liefting, adviseur stedelijk water geeft zijn visie op het beter vasthouden van water. Drinkwaterbedrijven PWN en WML lichten toe welke uitdagingen zij tegenkomen bij de beschikbaarheid van bronnen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelt dat Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 1 - 2023

In deze editie:

Het eerste nummer van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer allereerst aandacht voor de ruimtelijke puzzels in de provincies. Daarnaast wordt onder meer uitgebreid ingegaan op water beter vasthouden en de bodem in relatie tot grondwaterkwaliteit. In de serie over waterbeschikbaarheid en de knelpunten die drinkwaterbedrijven op dit punt tegenkomen deze keer de situatie bij Brabant Water en Waterbedrijf Groningen.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 4 - 2022

In deze editie:

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat. Hydroloog Niko Wanders zoomt in op water beter vasthouden in ons watersysteem. Daarnaast deskundigen van Dunea en Vitens die uitleggen hoe de drinkwatervoorziening in de knel komt en wat zij als oplossingen zien.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 3 - 2022

In deze editie:

In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN.

De ondergrond wordt niet vergeten in een artikel over hoe het boren naar geothermie en de drinkwatervoorziening wel of niet samen kunnen gaan.

Lees de waterspiegel

Waterspiegel nr. 2 - 2022

In deze editie:

In deze vernieuwde editie staan de grote maatschappelijke transities centraal en de rol die de watertransitie daar in speelt. Het thema waterbeschikbaarheid kan niet ontbreken in dit nummer, want al vóór 2030 moeten vrijwel alle drinkwaterbedrijven hun productiecapaciteit vergroten waarvoor nieuwe bronnen, vergunningen en financieringsruimte voor drinkwaterbedrijven noodzakelijk zijn.

Lees de waterspiegel