Bestuur

 

​Het Vewin-bestuur bestaat uit de tien vertegenwoordigers (directeuren) van de leden plus een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling van het Bestuur is als volgt:

P.J.M. Litjens
P.J.M. Litjens

voorzitter Vewin

drs. R.A.M. van Dongen
​drs. R.A.M. van Dongen

directeur Brabant Water NV

mr. drs. A. Driesprong (per 1 juni 2024)
mr. drs. A. Driesprong (per 1 juni 2024)

algemeen directeur Oasen

drs. W.M.E. Drossaert
​drs. W.M.E. Drossaert

algemeen directeur Dunea

drs. V.E. Frankot RA
drs. V.E. Frankot RA

directeur, bestuurder WMD Drinkwater NV

S. de Haas
​drs. S.I. de Haas

algemeen directeur Waternet


drs. J.J.W. Nelissen RA
drs. J.J.W. Nelissen RA

directeur bestuurder WML


ir. A.M. Ottolini
ir. A.M. Ottolini

algemeen directeur Evides Waterbedrijf

drs. P.M. Pistor
drs. P.M. Pistor

algemeen directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(vice-voorzitter)

Ir. Tjeerd Roozendaal
ir. T.R. Roozendaal

voorzitter Raad van Bestuur Vitens NV

Ir. Tjeerd Roozendaal
mr. R.A.M. Zwart

directeur NV Waterbedrijf Groningen