Vewin Den Haag

 

Vewin is de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Ondernemingen, met gemeenten en provincies als aandeelhouders, die er voor zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd wordt. 
De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden. Dit met als doel gunstige condities tot stand te brengen en te houden voor de continue productie van goed drinkwater.
Binnen de vereniging bepalen de leden  de koers en het beleid; zij vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en zijn ook alle vertegenwoordigd in het Bestuur. Bestuur en ALV kennen een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-kantoor staat onder leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd.

Ambitieus en strategisch

De Nederlandse waterbedrijven leveren op ruim 8,3 miljoen adressen continu kwalitatief goed en veilig drinkwater. Drinkwater is een eerste levensbehoefte voor mens en dier. Zowel het water als de drinkwaterbedrijven genieten een groot vertrouwen. De strategie van Vewin is gericht op:

  • effectieve en efficiënte belangenbehartiging in de Haagse en Brusselse netwerken;
  • optimale informatievoorziening voor de leden door het gemakkelijk beschikbaar maken van relevante documenten en bronnen.

Innovatief

De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwalitatief en organisatorisch tot de wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector essentieel.

Samenwerking

De belangen van de drinkwaterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. Vewin werkt daarom samen met vele andere stakeholders, zoals overheden, overheidsinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, consumentenorganisaties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische, bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties en andere brancheorganisaties. 

Oorsprong

Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland telde toen 198 drinkwaterbedrijven. Tegenwoordig kent Nederland tien drinkwaterbedrijven, alle aangesloten bij Vewin. De Nederlandse drinkwaterbedrijven produceren jaarlijks 1,2 miljard m3 betaalbaar, schoon en veilig drinkwater (1952: 0,4 miljard m3).

Huidige Vewin

Vewin is gehuisvest in Den Haag (21 medewerkers) en heeft – samen met de Unie van Waterschappen – ook een kantoor (twee medewerkers) in Brussel.