Meerderheid Tweede Kamer vraagt om duidelijk plan voor borgen voldoende drinkwaterbronnen
Terug 5 april 2023

Meerderheid Tweede Kamer vraagt om duidelijk plan voor borgen voldoende drinkwaterbronnen

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen afgelopen dinsdag voor een motie gestemd die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vraagt om met een strategie en uitvoeringsprogramma te komen voor het aanwijzen van, ruimte bieden aan en bescherming van nieuwe drinkwaterbronnen. De motie is vorige week bij het Nota overleg ‘Water en Bodem Sturend’ ingediend door de Kamerleden Harmen Krul (CDA), Fahid Minhas (VVD) en Pieter Grinwis (CU). De Kamerleden dienden de motie in omdat er geen duidelijk plan gemaakt is voor het aanwijzen van voldoende drinkwaterbronnen op de lange termijn. Dit terwijl de beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen op de korte én lange termijn van levensbelang is. De Kamerleden vragen met de motie het kabinet om met een strategie en uitvoeringsprogramma te komen waarin plannen uitgewerkt worden voor het tijdig en voldoende aanwijzen van drinkwaterbronnen als ook het beschermen en ruimte bieden aan nieuwe drinkwaterbronnen. Afgelopen maandag werd al bekend in een brief aan de Tweede Kamer van minister Harbers dat Vewin in dit kader samen met het ministerie van IenW en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal werken aan het actieplan beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030.

Tweede Kamer verzet zich tegen aanscherpen Kaderrichtlijn Water

Vewin is teleurgesteld dat een meerderheid van de Tweede Kamer een andere motie heeft aangenomen waarmee het kabinet gevraagd wordt een Europese coalitie te bouwen van landen die zich verzetten tegen aanscherping van de bestaande Kaderrichtlijn Water. Deze motie is ingediend door Harmen Krul (CDA), Fahid Minhas (VVD) en Caroline van der Plas (BBB). De Kamerleden vragen in deze motie om een flexibele toepassing van de doelen in de nieuwe voorstellen voor de Kaderrichtlijn Water. Dit kan tot een verslechtering van de waterkwaliteit leiden. Juist goed bronbeleid en verbetering van de waterkwaliteit is meer dan nodig om de doelen voor 2027 van de KRW te behalen, aldus Vewin.

Tags by dit artikel
Delen via: