Verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw hersteld
Terug 22 juli 2022

Verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw hersteld

Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door professionals buiten de land- en tuinbouw is met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht.
In 2020 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep uitspraak dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen wettelijke grondslag had en daarom niet geldig was.
Op 8 juli van dit jaar heeft de Hoge Raad echter uitspraak gedaan waarbij het arrest van het Gerechtshof Den Haag is vernietigd wat betekent dat het verbod weer direct van kracht is. Vewin is blij met het verbod.

Onnodig en vervuilend

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van onkruid buiten de landbouw is onnodig. Vewin pleit al jaren voor mechanische onkruidbestrijding omdat bestrijdingsmiddelen via afspoeling in het grond- en oppervlakte water terecht komen. Hier vormen zij een risico voor de bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven komen regelmatig bestrijdingsmiddelen of hun afbraakproducten tegen in de bronnen voor drinkwater. Deze stoffen horen niet thuis in deze bronnen.

In de praktijk zijn veel gemeenten en andere overheden al overgestapt op mechanische vormen van onkruid verwijderen uit trottoirs, parken en langs wegen.

Tags by dit artikel
Delen via: