Waterpoort: Hoe staan we ervoor met de Kaderrichtlijn Water?
Terug 1 juni 2022

Waterpoort: Hoe staan we ervoor met de Kaderrichtlijn Water?

Op 30 mei vond de eerste editie van de heropgerichte Waterpoort plaats in Perscentrum Nieuwspoort. Samen met de Unie van Waterschappen, organiseerde Vewin een paneldiscussie over wat er nodig is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen in 2027.

Gespreksleider Elisabeth van den Hoogen opende de Poort met een kort interview met Rogier van de Sande en Peter van der Velden, voorzitters van de Unie van Waterschappen en Vewin. Beide voorzitters gingen in op waarom het behalen van de KRW doelen zo belangrijk is. Van der Velden benadrukt hier: "Vewin bepleit dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgt in het NPLG, en dat alles op alles gezet wordt om te zorgen dat de doelen van de KRW in 2027 behaald worden. Het is hierbij van belang om ook andere probleemstoffen voor de drinkwaterbronnen mee te nemen, zoals opkomende stoffen en medicijnresten".
Van der Sande ging in op de opmerking van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat Nederland de doelen van de KRW niet ging halen. Mag hij zoiets zeggen, was de vraag. Van de Sande begrijpt waarom Harbers de uitspraak deed: "Hij heeft de plicht om de urgentie van waterkwaliteit duidelijk te maken. Hopelijk wordt dat door deze uitspraak duidelijk."

Aanpakken bij de bron

De aanwezigen waren het erover eens dat bronbeleid onmisbaar is om de doelen van de KRW te halen. Maar niet alleen bronbeleid is belangrijk. Ook zijn gebiedsgerichte maatregelen nodig, zegt Fahid Minhas, waterwoordvoerder voor de VVD. Volgens hem mag het Rijk daarin ook meer de regie pakken. Zij moeten zich tenslotte namens Nederland verantwoorden naar Europa toe.

Een sluipend probleem

Om de urgentie te voelen en door te pakken, is een crisis nodig. Maar waterkwaliteit vormt een sluipend probleem. Het is daarom belangrijk alles op alles te zetten om de doelen van de KRW te halen. Wim Drossaert, bestuurder bij Vewin, pleit er daarom voor om nu maatregelen te nemen en ons niet te verschuilen achter andere problemen zoals droogte

Geef waterschappen een taak

Sander Mager, bestuurder bij de Unie van Waterschappen, vertelt dat het huidige beleid van waterschappen niet gebaseerd is op het aanpakken bij de bron. Dat is wel nodig en daarin ligt een grote opgave. Daarom vragen de waterschappen ook aan het Rijk om hen een taak te geven.

Watertransitie nodig

Duidelijk voor alle aanwezigen is dat er een watertransitie nodig is. Als samenleving moet Nederland leren anders met water om te gaan. Minhas geeft aan dat het lastig is om dat aan mensen duidelijk te maken.

Volgende Waterpoort

De volgende Waterpoort is gepland op 29 september 2022. Deze gaat over de woningbouw en water.

Foto-impressie


Tags by dit artikel
Delen via: