Waterpoort: initiatief van Vewin en Unie van Waterschappen
Terug 24 maart 2022

Waterpoort: initiatief van Vewin en Unie van Waterschappen

Vewin en Unie van Waterschappen hebben de Waterpoort heropgericht. De eerste Waterpoort staat gepland op 30 mei in Perscentrum Nieuwspoort met als thema ‘Kaderrichtlijn Water: hoe staan we ervoor?’.

Tussen de grote opgaven op het vlak van klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw is water de verbindende factor. Deze wateropgaven vragen politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Om die redenen hebben de Unie van Waterschappen en Vewin de Waterpoort heropgericht en willen hierbij een bijdrage leveren aan het debat over de rol van water bij de enorme uitdagingen van dit moment.

Kaderrichtlijn Water

Tijdens de Waterpoort op 30 mei 2022 staan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) centraal. Wat is er nodig van de politiek om de doelen te halen? En hoe voorkomen we dat de KRW een tweede stikstofdossier wordt?


Panelleden:

  • Fahid Minhas, Tweede Kamerlid VVD en o.a. waterwoordvoerder
  • Sander Mager, portefeuillehouder waterkwaliteit bestuur Unie van Waterschappen
  • Wim Drossaert, bestuurslid Vewin
  • Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid ChristenUnie en o.a. waterwoordvoerder

Aanmelden voor de Waterpoort

Tags by dit artikel
Delen via: