Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Staalkaart voor gemeenten: Drinkwater in het Omgevingsplan
27 september 2023

Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen goed te kunnen borgen in het omgevingsplan.

Lees verder
Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening
20 september 2023

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Lees verder
Lobby-agenda 2023-2024: zekerstellen drinkwatervoorziening duldt geen uitstel!
19 september 2023

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht worden doorgewerkt aan de toekomst van ons drinkwater. Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Vewin deze keer bij de publicatie van de Lobby-agenda vandaag op Prinsjesdag extra aandacht voor de punten die niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma...

Lees verder
 Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water
15 september 2023

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Lees verder
Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen
14 september 2023

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten.

Lees verder
Kabinetsreactie Rli-advies over KRW en invulling van KRW-impulsprogramma: niet controversieel
8 september 2023

Het kabinet Rutte IV is sinds de val op 7 juli demissionair. Dossiers die de Tweede Kamer 'controversieel' verklaart, schuiven daarom door naar een volgende regering. De vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 september de kabinetsreactie op het Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma niet-controversieel verklaard.

Lees verder
Watersector steunt Nederlands voorstel totaalverbod PFAS
29 augustus 2023

Stoffen als PFAS horen in het geheel niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. Daarom steunen Vewin en de waterschappen het eerdere Nederlandse voorstel van februari 2023 om de productie en het gebruik van PFAS Europees volledig te verbieden.

Lees verder
‘Activiteiten aan het maaiveld hebben groot effect op grondwater’
17 augustus 2023

Ecohydrologie-specialisten Gijsbert Cirkel en Ruud Bartholomeus van KWR Water Research Institute over de relatie tussen een gezonde bodem en grondwater.

Lees verder
Water vasthouden is essentieel voor klimaatrobuust watersysteem
8 augustus 2023

De Unie van Waterschappen en Vewin presenteerden in 2021 hun gezamenlijke visie 'Water verbindt', voor een klimaatrobuust watersysteem. Kern van dit pleidooi voor een watertransitie is: water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en verdelen, de waterkwaliteit verbeteren en vervuiling voorkomen, en zuinig omgaan met water.

Lees verder
Erik Liefting, adviseur stedelijk water, Partners4UrbanWater: ‘Sla meer water op in bodem en oppervlaktewateren.’
2 augustus 2023

Het Nederlandse watersysteem is uit balans; de beschikbaarheid van drinkwaterbronnenstaat onder druk. Het beleid tot nu toe bestaat onder andere uit het sturend maken van water en bodem bij de ruimtelijke inrichting en vermindering van het drinkwaterverbruik met 20% in 2035. Maar is dat voldoende? Hoe ziet Erik Liefting, adviseur stedelijk water bij Partners4UrbanWater, deze problematiek?

Lees verder
Strategisch adviseur Anneke de Groot (PWN) 'Dringend nieuwe bronnen nodig door groeiende vraag naar water.'
27 juli 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij WML in Limburg en PWN in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen bij...

Lees verder
‘Overheid heeft zorgplicht voor voldoende drinkwater voor bedrijven’
20 juli 2023

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht aan zakelijke klanten en het tijdig halen van de KRW-doelen.

Lees verder