Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
ILT: dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater
17 april 2024

Sinds 16 oktober 2023 is Mattheus Wassenaar inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder voor de drinkwaterbedrijven. Hoe kijkt
de inspectie naar de drinkwatersector en wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren?

Lees verder
Europees Parlement stemt in met voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht
12 april 2024

Het Europees Parlement heeft op 10 april 2024 ingestemd met het voorstel voor de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht. Dit voorstel werd op 5 juli 2023 door de Europese Commissie gepresenteerd, met als doel ervoor te zorgen dat tegen 2050 de bodem in heel Europa in een gezonde toestand verkeert. Voor de drinkwatersector is een gezonde bodem van essentieel belang. Ongeveer 60% van het Nederlandse...

Lees verder
Vewin pleit bij informateurs voor snelle actie voor de toekomst van ons drinkwater
11 april 2024

In een brief die Vewin vandaag aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol heeft gestuurd, benadrukt de drinkwatersector het belang van gezond, schoon en voldoende drinkwater voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, bedrijvigheid en welvaart. Vewin roept in deze brief het nieuwe kabinet op om snel in actie te komen en de drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij hun taken.

Lees verder
Afwegingskader voor locatiekeuze woningbouw maakt beschikbaarheid drinkwater sturend
10 april 2024

Op 9 april stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer. Het ruimtelijk afwegingskader beantwoordt de vraag waar, gezien de risico's vanuit het water- en bodemsysteem, het beste gebouwd kan worden. Het kan provincies, gemeenten en waterschappen helpen bij de keuze voor de locatie van bouwprojecten.

Lees verder
Nieuwe Waterspiegel: nieuwe voorzitter, ILT-signaal, cyberoefening en Europese verkiezingen
27 maart 2024

Vewin heeft een nieuwe editie van de Waterspiegel gepubliceerd. In dit nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: een kennismakingsinterview met de nieuwe Vewin-voorzitter Pieter Litjens, inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar van de ILT over de signaalrapportage drinkwater en Hester Somsen van NCTV blikt terug op een landelijke cyberoefening. Kandidaat-leden voor het Europees Parlement...

Lees verder
Factsheet KRW en medicijnresten: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
27 maart 2024

Vanwege een vergrijzende populatie en een toename van het medicijngebruik in Nederland worden er meer resten van medicijnen in ons oppervlaktewater gevonden. Jaarlijks komt er minimaal 190 ton aan medicijnresten via het riool in het water terecht. Dit vormt een probleem voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen, 34% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gemaakt.

Lees verder
Vewin’s zienswijze op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement
26 maart 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement. Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia aan een toekomstbestendig Maas- en Rijnsysteem. Vewin pleit ervoor de openbare drinkwatervoorziening expliciet te integreren in de verdere uitwerking van het programma. Daarbij gaat...

Lees verder
Vewin neemt deel aan deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer
20 maart 2024

Op 19 maart 2024 kwam de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer samen voor de eerste van drie deskundigenbijeenkomsten gefocust op het thema 'water'. Deze sessie stond in het bijzonder in het teken van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit november 2022 over 'Water en bodem sturend'.

Lees verder
'Water in actie' overhandigd aan Tweede Kamer
19 maart 2024

Op 19 maart hebben de Unie van Waterschappen en Vewin het gezamenlijk actieprogramma ‘Water in actie’ gepresenteerd aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer.
Met deze petitie deden zij een dringende oproep tot samenwerking om de (drink)watervoorraden te beschermen.

Lees verder
Europese Commissie opgeroepen tot publicatie van het Water Resilience Initiative
19 maart 2024

Eind februari besloot de Europese Commissie het aangekondigde Water Resilience Initiative van de Europese agenda te halen. In reactie op deze recente mededeling van de Europese Commissie, hebben SGI Europe (Services of General Interest in Europe) en EurEau (Europese koepel voor drinkwater-, en afvalwaterzuivering) een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie gestuurd.

Lees verder
Drinkwaterbedrijven en waterschappen: nieuw kabinet, kom in actie rond water
18 maart 2024

Op 18 maart hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven hun actieprogramma richting een nieuw kabinet gepresenteerd, ‘Water in actie’. In dit actieprogramma roepen zij een nieuw kabinet op samen met hen aan de slag te gaan met het beschermen van de (drink)watervoorraden en de zorg voor voldoende ruimte voor water.

Lees verder
Europees Parlement: milieucommissie benadrukt prioriteit grondwaterbeschermingsgebieden in Bodemrichtlijn
14 maart 2024

Deze week heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement gestemd over (compromis) amendementen op de Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht. Vewin is blij met de aangenomen amendementen. De amendementen benadrukken de prioriteit van grondwaterbeschermingsgebieden in de richtlijn, wat van essentieel belang is voor de drinkwatersector.

Lees verder