Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Zienswijze Vewin op ontwerp-NPLG: meer aandacht nodig voor drinkwaterbronnen
28 februari 2024

Vewin vindt dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen een duidelijke plek moet krijgen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale gebiedsprogramma’s. Het Rijk moet duidelijk aangeven hoe ze het beleid gaat aanscherpen om de (KRW-)doelen bij drinkwaterbronnen te halen, en expliciet aan de provincies meegeven dat het halen van deze doelen bij...

Lees verder
Europese Commissie verwerpt brief Tweede Kamer Bodemmonitoring richtlijn
21 februari 2024

Vewin is blij met de reactie van de Europese Commissie en ziet de richtlijn als een voorzichtige eerste stap richting gezonde bodems, en daarmee een gezonde (grond)waterkwaliteit voor drinkwater.

Lees verder
Vewin teleurgesteld over intrekken voorstel pesticiden-verordening
8 februari 2024

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2024 bekendgemaakt dat zij het voorstel voor de EU Verordening duurzaam gebruik pesticiden (SUR) zal intrekken. In november 2023 stemde het Europees Parlement al tegen het voorstel, de Raad was verdeeld. Vewin is teleurgesteld over deze stap van de Commissie.

Lees verder
Kamer neemt motie aan om snel duidelijkheid over de WACC te geven
7 februari 2024

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor het verzekeren van een toekomstige drinkwatervoorziening en dienden diverse moties in met een relatie tot drinkwater.

Lees verder
Drinkwater centraal in Wetgevingsoverleg Water
30 januari 2024

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Acht fracties namen deel aan het debat. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor het verzekeren van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Lees verder
Vewin: ILT onderstreept met signaalrapportage noodzaak actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
15 januari 2024

De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt in de signaalrapportage 'Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid' aandacht voor het tekort aan geschikte drinkwaterbronnen, wat het op peil houden van voldoende reserves bemoeilijkt. Hierdoor worden drinkwaterreserves steeds schaarser en hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat er altijd water uit de kraan komt, dreigt dit steeds...

Lees verder
‘Neem het PFAS-restrictievoorstel snel en onverkort over’
5 januari 2024

Op 7 februari 2023 heeft het European Chemicals Agency ECHA een restrictievoorstel gepubliceerd voor een Europees verbod op PFAS: per- en polyfluoralkylstoffen. Doel hiervan is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen, om de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Lees verder
‘Meer transparantie en efficiency door prestatievergelijking’
3 januari 2024

Eind jaren 90 besloten de drinkwaterbedrijven zelf een vrijwillige benchmark voor de sector op te zetten. Toenmalig adviseur bij Accenture en nu CEO van hoogspanningsnetbeheerder TenneT Manon van Beek was hier jarenlang nauw bij betrokken. Samen met Peter Geudens van Vewin kijkt ze na 25 jaar terug én vooruit.

Lees verder
Drinkwatersector slaat alarm: nu actie nodig!
27 december 2023

Uit onderzoek blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens is dit zelfs per direct het geval. Maar ook bij de andere bedrijven zijn er knelpunten, zoals bij Oasen in Zuid-Holland en Waternet in Noord-Holland. Als er nu geen maatregelen worden genomen, krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven te maken met problemen...

Lees verder
‘Water is een recht voor ieder mens en vormt de basis van ons bestaan’
21 december 2023

In 2018 werd Peter van der Velden voorzitter van Vewin, waar hij Cees Veerman opvolgde. Nu, na zes jaar, is het tijd om het stokje door te geven. Hoe kijkt Van der Velden terug op de afgelopen periode en wat neemt hij mee naar zijn nieuwe functie, waarnemend burgemeester van Leiden?

Lees verder
Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven
20 december 2023

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vernieuwde samen met de NVVK het convenant waarin beide partijen afspraken maken over het regelen van schulden bij betaalachterstanden van klanten. De administratie wordt lichter en meer hulpverleners kunnen een beroep doen op de afspraken.

Lees verder
Vewin presenteert dashboard voor inzicht prestaties drinkwaterbedrijven
18 december 2023

Vewin heeft, aanvullend op de wettelijke prestatievergelijking van ILT, een openbaar digitaal dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft op een gebruikersvriendelijke manier toegang tot de resultaten van de prestatievergelijking. Alle klanten, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen de resultaten bekijken en desgewenst grafieken en tabellen van de resultaten uit het dashboard downloaden...

Lees verder