Direct naar content

Staalkaart voor gemeenten: Drinkwater in het Omgevingsplan

27 september 2023 Nieuws
Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen goed te kunnen borgen in het omgevingsplan. In de staalkaart staan kant-en-klare regels die gemeenten in hun omgevingsplannen kunnen opnemen.

Wettelijke zorgplicht veiligstellen openbare drinkwatervoorziening

Op basis van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Omgevingswet zijn overheden samen met drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor de beschikbaarheid van goed drinkwater voor huishoudens en bedrijven, is bescherming van de drinkwaterinfrastructuur en de bronnen essentieel. Ook moeten drinkwaterbedrijven in staat worden gesteld tijdig hun productiecapaciteit uit te breiden om te voorzien in de vraag naar drinkwater. Alle overheden hebben een wettelijke verplichting om de openbare drinkwatervoorziening te waarborgen. Ook gemeenten moeten invulling geven aan de zorgplicht en het drinkwaterbelang dus goed meenemen bij de uitvoering van hun taken.

Drinkwatervoorziening onder druk

Drinkwaterbedrijven hebben aangegeven dat ze zonder extra maatregelen niet kunnen garanderen dat voor iedereen goed drinkwater beschikbaar blijft. Nu al zijn er serieuze knelpunten op het vlak van leveringszekerheid van drinkwater. Er moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is ook actie nodig van gemeenten. Het is daarom belangrijk dat zij in hun omgevingsplannen rekening houden met:
  • het behouden en creëren van voldoende ruimte voor de drinkwaterinfrastructuur;
  • het beschermen van de drinkwaterinfrastructuur tegen activiteiten die een bedreiging kunnen vormen;
  • het beschermen van de bestaande en toekomstige drinkwaterbronnen.
De staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan kan gemeenten hierbij ondersteunen. Daarnaast heeft elk drinkwaterbedrijf een of meerdere omgevingsmanagers in dienst die graag vroegtijdig met de gemeente meedenken.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*