Direct naar content

Continu betrouwbaar drinkwater leveren: van vitaal belang

​De continue levering van goed drinkwater moet optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken. In de publicatie ‘Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?’ van Vewin staat daarom uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties. Ook geeft de publicatie antwoord op de vraag hoe robuust de drinkwatervoorziening is uitgevoerd en hoe de drinkwaterbedrijven omgaan met allerlei gevaren en dreigingen.

20 juli 2021 Actueel standpunt

Drinkwater is eerste levensbehoefte, groot belang voor volksgezondheid

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. De drinkwaterbedrijven en de overheden hebben op grond van de Drinkwaterwet een algemene zorgplicht om drinkwaterbronnen en de benodigde infrastructuur te beschermen. De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom.

Beveiligde en weerbare sector is vitaal belang

Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat mensen geen water meer kunnen drinken en er geen water meer is om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Bedreigingen voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening zijn onder meer cybercrime, terrorisme of natuurrampen. Daarom is een beveiligde en weerbare drinkwatersector van vitaal belang. Om dit te realiseren werken de drinkwatersector en de overheid samen aan het identificeren van dreigingen, het beheersen van risico’s en het aanpakken van kwetsbaarheden. Deze publicatie beschrijft een aantal aspecten van de drinkwatervoorziening in ons land en is vooral bedoeld voor partners in het waterbeheer, overheden, pers en andere geïnteresseerden.

Van bron tot kraan

De publicatie ‘Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?’ gaat achtereenvolgens in op het wettelijk kader van drinkwater, het drinkwatersysteem van bron tot kraan, drinkwater in de toekomst, voorbereiding op gevaren en dreigingen en crisismanagement. Factsheets over ieder afzonderlijk drinkwaterbedrijf geven inzicht in de leveringsomvang, de type bronnen, de buffercapaciteit en het distributiegebied.

De publicatie is te lezen via deze link: Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat.pdf (vewin.nl)

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*